אתרוג (חזון איש, תימני, מרוקאי, ברוורמן), ערבת נחלים, הדס משולש. 

לפני סוכות מכירה של מגוון אתרוגים מהודרים.