מוצר חדש החל מאביב תשפ"ג דשן נוזלי ודשן גרגרי המיכל מאות מיקרואורגיזמים, מיוצר מהום ביוגאז בתהליך אנאירובי, בתוספת עושר רב מהתולעים האדומות והמקומיות. אפשר לרכוש גם תולעים אדומות + הדרכה.