כתבה בעיתון של שרון רוטר

לכבוד 'הודו מחזירה מתנות'