מערכי הדרכה לספר 'יש תורה בסביבה'

80.00


קובץ פידיאף למדריך שיסייע בידכם להעביר חוג או שיעור על פי הספר 'יש תורה בסביבה'. 

מומלץ שלכל ילד יהיה ספר לימוד משלו, או שתקריאו לכיתה כולה מתוך הספר שלכם הכולל תמונות מרהיבות. קובץ פידיאף זה יסייע 

בידכם כי הוא נותן לכם סדרת מערכים מדוייקת, מה להקריא בספר ואיזו פעילות לעשות. נגיש. פשוט. מעשי. מלא יצירה. 


אין צורך בידע נוסף על מנת ללמד את 'יש תורה בסביבה' לילדים בכיתה /בקבוצה שלכם. הפעילות מתאימה לילדי גן ויסודי עד כיתה ה'. 

הקובץ יישלח אליך במייל לשימושך האישי. אין להעביר את הקובץ הלאה. בהצלחה רבה!