אלה הספרים שתניחי ליד המיטה שלך, ותחזרי אליהם שוב ושוב. 

הם תענוג לקריאה בינך לבינך כמו גם לקריאה משותפת של בני זוג או חברה טובה. 

כל אחד מהספרים מאויר ומעוצב מלאכת מחשבת, כתוב ביד אומן, ומביא ידע עמוק, מתוק, ירוק, 

מתוך חכמת האדמה ומתוך התבניות הטבועות בטבע ומקיימות את החיים. זה הידע המקומי של קדמוננו.