ארבעה מספרי יער זמינים גם כספרים דיגיטליים. 

ניתן להוריד אותם למכשירים האלקטרוניים לאחר הורדה של אפליקציית הליקון. 

קישורים להורדת האפליקציה בתוך דפי המוצר הרלוונטיים.