צמחים חברים בגינה וכלאיים

חברותות צמחים בגינה ובגן הירק

45.00

חוברת זו נותנת כלים מעשיים לתכנן נכון חברותות של צמחים. 


היא מסבירה איך, למה ואיזה צמחים טוב להם לצמוח זה לצד זה, גם בגינה של צמחים רב שנתיים וגם בגן הירק.

רוב החוברת על הגן הרב שנתי.

יש בה גם פרק קצר על כלאיים וחברותות. שימו לב זהו איננו ספר. החוברת עומדת בפני עצמה, אך היא קודם כל הרחבה לספרים 'גן עדן

בפתח הבית' ו'חוג טבע'. היא מביאה נושא שתלמידיי ביקשו ממני להרחיב בו. נותרו רק עותקים אחרונים.


* * * אם אתם קונים יותר מחוברת אחת - פרטו בהערות איזה חוברות בחרתם.