אומנות וחללית השמיטה

'אומנות השמיטה' וגם 'חללית השמיטה', קומיקס מסע בין כוכבים לגילוי סודות השמיטה. מאויר לנוער ולמבוגרים לצביעה עצמית.

200.00 150.00


'אומנות השמיטה' היא תכנית עבודה לשש שנות המעשה כדי להגיע לשנה השביעית בשפע

שפע תוך שבע שנים. 


'חללית השמיטה' נכתב שבע שנים קודם, והוא מביא את אותם רעיונות אבל בתוך קומיקס לצביעה עצמית, שמזמין את הקורא 

להעיף את השכל, ולחשוב מחוץ לקופסא אבל בתוך כדור הארץ.