חללית השמיטה

איך להגיע לשבע בשפע - עותקים אחרונים חביבים עד השמיטה הבאה.